'Man voor het Vuurpeloton'

De dreef

Klik hier voor programma 2024


Het monument 'Man voor het Vuurpeloton' in Haarlem is een bronzen beeld van een staande mannenfiguur. Het beeld is geplaatst op een laag plateau van oude klinkers. In de bestrating is een natuurstenen strip van circa 10 meter lang aangebracht waarin de namen en leeftijden van de omgekomen verzetsmensen zijn gebeiteld. Achter het gedenkteken staat een groene haag. Het beeld is 1 meter 90 hoog.

De tekst op de voorzijde in het plaveisel luidt:

'HIER WERDEN OP 7 MAART 1945 15 NEDERLANDERS GEFUSILLEERD.'

In een natuurstenen strip van circa 10 meter lang zijn de namen en leeftijden van de omgekomen verzetsmensen gebeiteld.

Symboliek                                                                    Beeldhouwer Mari Andriessen heeft zijn ontwerp als volgt omschreven: 'Ik maakte eerst iets van een vrouw met fakkel en zo, maar verwierp dat idee gelukkig. Toen zag ik in een tijdschrift een foto van een jonge Griekse verzetsstrijder op 't ogenblik dat hij gefusilleerd werd. Dat was een foto alleen van zijn hoofd. Ik vond toen dat ik daarvan uit moest gaan en maakte een ontwerp ter grootte van 78 cm. Na de goedkeuring van het comité maakte ik het beeld ter grootte van 1.90 meter. Ik moet hier onmiddellijk aan toevoegen dat het kleine beeld véél en véél beter is en dat daarin meer dan in 't grote beeld het al dood zijn - van de wereld af zijn - tot uitdrukking komt. Overigens merk ik wel dat dit gevoel toch uit het grote beeld wel op mensen overkomt.'

Locatie monument


4meiHaarlem

Dreef, 2012 HR, Haarlem

info@4meihaarlem.nl